Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 6

6
Saygıdeğer Konuklar,
Yeni bir eğitim- öğretimyılına başlarkenher açılış töreninde olduğugibi bir yandanüniversitemizinhedefleri hakkın-
da bilgiler aktarmak öte yandan gerçekleşenler konusunda bilgi vermek istiyorum.
Üniversitemizden 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılında 6.721 öğrencimiz mezun oldu (3.843’ü fakültelerden, 943’ü
yüksekokullardan, 1.333’ümeslek yüksekokullarından ve 602’si de enstitülerden). Buna karşılık, özel yetenek sınavıy-
la 388, yatay ve dikey geçişle 742, yabancı uyruklu öğrenci 302, ek kontenjanla yerleştirilen 755 ve lisansüstü 1.047
olmak üzeri toplam 11.245 yeni öğrenci aramıza katıldı. Böylelikle toplamöğrenci sayımız 60 bine yaklaşmış durum-
dadır. 1955 yılında 2 hoca ve canlı demirbaş olarak tek gözlü kör bir kedi ile 3 canlıdan, 2 fakülte, 1 yüksekokul ve 194
öğrenciden oluşan öykümüz bugün 70 bini aşkın bir Ege Üniversitesi Ailesine dönüşmüş bulunuyor.
Bizi bu günlere getiren, Ege Üniversitesi misyonunu yerleştiren, 60 yıllık öykünün gerçekleşmesinde tüm emeği ge-
çenlereminnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...29
Powered by FlippingBook