Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 25

25
2014 - 2015 Eğitim - ÖğretimYılı Açılış Dersi
“Bilimlerin Evrimi”
6Temmuz 1925 tarihinde, babası AsımBey’in kaymakamlık görevi nedeniyle bulunduk-
ları Diyarbakır’ın Lice İlçesinde dünyaya gelen Mahmut Gazi YAŞARGİL, ilk ve ortaokulu
Ankara’da bitirmiştir. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra
Ankara Üniversitesi’ne girenYAŞARGİL, aynı yıl yurtdışında okumak üzere Viyana’ya git-
miştir. 1944 yılında Almanya’ya geçmiş ancak İkinci Dünya Savaşı nedeniyle İsviçre’ye
giderek Basel Üniversitesi’nde tıp öğrenimini tamamlamıştır. Bunu takiben doktora
eğitimi ile nöropsikiyatri, dahiliye ve genel cerrahi asistanlığı yapmış ve 1953 yılında 40
yıl boyunca çalışacağı Zürih Üniversitesi’ndeki görevine başlamıştır. 1953 – 1964 yılları
arasında çalışmalarını beyin damarları ve anjiyografisi üzerinde yoğunlaştırmıştır.
GaziYAŞARGİL, 1965 - 1967 yılları arasındaAmerika BirleşikDevletleri-Vermont Üniversitesi’ndemikrodamar cerrahisi
alanında çalışmalar yürütmüştür.
30 Ekim1967 tarihinde, cerrahi mikroskop kullanarak ilk beyin by-pass ameliyatını gerçekleştirenYAŞARGİL, bu başa-
rısı ile nöroşirüji dünyasında kendinden bahsettirmeye başlamıştır. Cerrahide kullanılan ekipmanlar ile ilgili yeni ara-
yışlara girmiş ve bu alana“yüzermikroskop”ve“anjiyografi”gibi önemli katkılarda bulunmuştur. Beyin ameliyatlarında
kullandığı mikroskop ile dünyada çığır açmıştır.
Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL, 1973 yılında “Profesörlük”unvanı almış ve çalışmalarını sürdürdüğü Beyin Araştırma Enstitü-
sü’nde dünyanın farklı yerlerinden gelen beyin cerrahlarını eğitmiştir.
YAŞARGİL, 1992 yılına kadar Zürih Üniversitesi’nde Klinik Şefliği yapmış, 1993 yılında emekli olmuştur.
Beyin loblarını açmada kullanılan“Otomatik Leyla Ekartörü”ve dizaynını yaptığı “Yaşargil Anevrizma Klipleri”Prof. Dr.
YAŞARGİL’in buluşları arasındadır.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29
Powered by FlippingBook