Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 24

24
“Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanına sahip, dünyada mikro sinir cerrahisinin kurucusu, Cumhuriyet Dönemi bilim ve
sağlık dünyamızın en önde gelen şahsiyetlerinden biri olarak insanlığa ve evrensel bilime büyük katkılar sunan
değerli bilim insanı
Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL
’e Ege Üniversitesi Senatosu 16.09.2014 tarih ve 27/5 sayılı kararı ile;
2547 Sayılı Kanunun 14/b-5 maddesi uyarınca
“Ege Üniversitesi Fahri Doktora”
unvanının tevcihine oy birliğiyle
karar vermiştir.
Üniversitemiz için çok anlamlı olan açılış törenimize katılımınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyor, şükranla-
rımı sunuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle 2014 - 2015 eğitim - öğretimyılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum,
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Rektör
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29
Powered by FlippingBook