Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 23

23
Üniversitemizin Değerli İdari veTeknik Personeli,
Ege Üniversitesinin başarıları, öğretim kadrosu ve öğrenciler kadar sizle-
rin de eseridir. Sizler ön planda görünmeseniz de üniversitemin eğitimve
öğretim hizmetlerinin, araştırma ve yayın faaliyetlerinin arkasındaki itici
güçsünüz. Şimdiye kadar, üstün bir görev bilinci ve özveriyle çalıştınız;
çalışmalarınızı, bundan böyle de aynı şekilde yürüteceğinize inanıyorum.
Hepinize sağlıklı ve başarılı bir yıl temenni ediyorum.
Değerli Konuklar,
Bu anlamlı günümüzde, bizlerle birlikte olmanızdan dolayı hepinize ayrı
ayrı teşekkür ederim. Hepiniz Ege Üniversitesi’ne doğrudan veya dolaylı
olarak katkıda bulunan, gönül veren, onun sıkıntılarını paylaşan, başarı-
larından kıvanç duyan insanlarsınız. Güven ve desteğinizle üniversitemi-
zi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyor 2014-2015 eğitim öğretim yılının
üniversitemize hayırlı olmasını, ülkemizin özlediğimiz barış ve huzur or-
tamına kavuşmasını en içten duygularımla diliyorum.
Açılış günümüzün daha anlamlı hale gelmesinde hiç kuşkusuz onur ko-
nuğumuz ve hocalarınhocası Prof. Dr. GaziYaşargil’in aramızda bulunma-
sının da katkısı vardır. Açılış Dersi davetimizi kırmayarak kabul edip bize
onur veren Sn. Prof. Dr. Gazi Yaşargil’e şahsım ve üniversitem adına çok
teşekkür ediyorum.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29
Powered by FlippingBook