Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 2

Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve
fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız; ilmin ve fennin ya-
şadığımız her dakikadaki safhalarının sonuçlarını idrak etmek ve gelişmesini zamanında takip etmek şarttır.
Binlerce yıl önceki kuralları, bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilmin ve fennin içinde olmak değil-
dir. En önemli, en esaslı nokta eğitimmeselesidir.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...29
Powered by FlippingBook