Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 19

19
yükselen değer haline geldiği günümüzde bu konuyu çok önemsiyoruz. Ders programlarımızdan, öğrencilerimizin
kente ve topluma yönelik çok sayıda projeyi gerçekleştirmesinden son derecemutluyuz.
Kıymetli Meslektaşlarım
Akademik Dünyanın Saygıdeğer Temsilcileri
Yaygın bir inanca göre akademisyenlerin daha gururlu, daha itibarlı, daha mutlu oldukları altın bir çağı vardı; bir
huzur ortamında çalışıyorlardı. Zaman zaman pek çoğumuz bu tür düşüncelere kapılıyoruz. Ama uzmanların gö-
rüşü biraz farklı. Onlara göre bu bir mitos, ama haklılık payı hiç yok da değil. Son 30 yıldan beri bir kriz var üniversite
öğretim elemanlarında; kendilerini gittikçe daha kuşatılmış hissediyorlar. Bu durum, yüksek öğretimin kitleselleş-
mesiyle ve daha genelde bilgi toplumuna geçişle ilgilidir. Üniversitelerden beklentiler değişiyor, bilginin niteliği ve
toplumdaki rolü değişiyor ve sonuçta hem yüksek öğretimbünyesinde, hem de yüksek öğretimin çevresiyle karşı-
lıklı ilişkilerindeki değişimler akademisyenleri etkiliyor. Neler gözleniyor
6
:
Son yıllarda toplumda bilimin rolünün arttığı, bilgi toplumunun geliştiği ölçüde yüksek öğretimin sosyo-ekonomik
statüsüdüşüyor. Zira yükseköğretimnicel olarakgenişledikçe vemali yüküarttıkça, yüksekdüzeyde kalifiye eleman
yetiştirmede zorluklarla karşılaşılıyor. Geçmişte üniversite mezunları konusunda yüksek öğretimden sağlanan ko-
lektif yararlar öne çıkarılırken günümüzde bireysel yararlar öne çıkarılıyor.
Bilimsel bilginin ve uzmanlığın önemkazanmasına paralel olarak, yüksek öğretimve akademisyenlik, bilimsel bilgi-
nin ve teknolojinin üretiminde sınırlı vemerkezi rolünü yitiriyor.
Yüksek öğretim alanının genişlemesi ve çeşitlenmesi, akademisyenlik mesleğinde de bir çeşitlenmeye ve sayıca
artışa yol açmıştır. OECD ülkelerinde son 20 yılda tam zamanlı araştırmacı sayısı %127 artmıştır. Ancak bu artış pek
çok alanda kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmiş ve kalite düzeyinde bir azalma gözlenmiştir. Örneğin son 10 yılda
Almanya, Avusturya ve Hollanda’da artış oranı daha düşük; Finlandiya, Fransa ve İsveç’te daha yüksek olmuştur.
6
Jürgen Enders ve ChristineMusselin, Back to the Future? The Academic Professions in the 21st Century, in Higher Education to 2030, Volume 1, Demography, Centre for
EducationalResearchand Innovation,OECDpublishing,2009, pp.125-150
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,...29
Powered by FlippingBook