Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 14

14
Ekonomik ve kültürel küreselleşme yüksek öğretim de yeni bir çığır açmıştır. Sınırötesi ilişkiler ve stratejiler, artık
hükümetlerin ve süpervizyon kurumlarının, araştırma üniversitelerinin ve bazı eğitimkurumlarının kaygıları arasın-
da önemli bir yer tutmaktadır. Tarihte ilk kez, araştırma üniversiteleri tek bir küresel ağın parçası olabilmekte ve bu
alanda ilk sıralarda bulunanüniversiteler, emsalsiz bir evrensel güce ve görünürlüğe kavuşmaktadır. Araştırma daha
uluslararası hale gelmekte ve doktora öğrencileri ile öğretim üyeleri, ABD’ye doğru ve AB içinde daha hareketli bir
konumda bulunmaktadır. Pek çok ülkede hükümetler araştırma kapasitesini geliştirmeye yatırım yapmakta ve bu
büyük ölçüde araştırma üniversitelerinedaha çok kaynak ayrılması şeklinde kendini göstermektedir
(MarginsonetVan
DerWende, 2009).
Ege Üniversitesi sürekli olarak vurguladığım üzere, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem ver-
mektedir. Nitekim teknolojinin ticarileşme sürecinin desteklenmesi, akademik araştırmalara lojistik destek sağlan-
ması amacıyla TÜBİTAK tarafından
“TÜBİTAK 1513 Proje Çağrısı”
ile Türkiye üniversiteleri arasından seçilen ilk
10 üniversitedeki ara yüzlerden biri olarak desteklenmeye layık görülmüştür. EÜ EBİLTEM - Teknoloji Transfer Ofisi
Üniversitemizi her geçen sene daha fazla proje, patent ve ticarileşen ürün ile buluşturmayı hedeflemektedir.
EÜ EBİLTEM-Teknoloji Transfer Ofisi, yeni bir kurum olarak değil, edinilen birikimleri değerlendiren bir eş güdüm
merkezi olarak; kurum içinde kurum yaratarak değil, kurum içinde sinerji oluşturarak; seçici ve kopuk değil, tüm
oyunculara uzanan kurgusu ile sadece Ege Üniversitesi’ne değil, diğer üniversitelere ve paydaşlara da çözüm üret-
memisyonuyla bölgemize hizmet vermektedir.
Değerli Öğretim Elemanlarımız, Girişimcilerimiz ve Sanayicilerimiz,
Son yıllarda büyük bir özenle hazırlıklarını sürdürdüğümüz
“EgeÜniversitesiTeknoloji GeliştirmeBölgesi”
nin ku-
rulmasında önemli bir aşama kaydedilmiş ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili yazıları ve Bakanlar Kurulu
onayı ile 10 Ağustos tarih ve 29084 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararıyla kuruluş aşaması tamamlanmıştır. Tek-
noloji Geliştirme Bölgemizin ideEGE-TGB adıyla Kasım2014 tarihi itibariyle faaliyetine başlaması planlanmaktadır.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...29
Powered by FlippingBook