Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 12

12
Ege Üniversitesi, olayları yaşayan aktörlerin ve olayların tanıklarının güncel söylemlerine sığmayacak bir tarihe sa-
hiptir ve bu anlamda Ege Üniversitesinin kolektif hafızasından söz etmek mümkün hale gelmiştir. Pek çok kurumu-
muz kendi tarihçesini yazma ihtiyacı duymakta ve kuruluşlarından bu yana kaydettikleri mesafeyi gösteren köşe
taşlarını resmetme, zengin geçmişinin öykülerini derleyip toplama yoluna gitmektedir.
60. kuruluş yılımızı, üniversitemize yakışır bir olgunlukta kutlayacağız. Çeşitli fakülte ve yüksekokullarımızın temsil-
cilerinden oluşanHazırlık Komitesi yaklaşık bir yıldan beri yapılacak etkinlikleri planlıyor. Gerçekleştirilmesi hedefle-
nen etkinliklerden bazıları özetle şu şekilde belirtilebilir:
• Bilimsel etkinlikler
• Kültürel etkinlikler; Üniversitelerimiz ve İzmir Sempozyumu, Ege’de Basın Kongresi, Değerler Sempozyumu... vb
• Sanatsal etkinlikler: 60. Yıl Anı Heykeli Projesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi ve İzmir Senfoni Orkestrası etkinlikleri, vb
• Tanıtımetkinlikleri: 60. Yılda Kadın Olmak, Engelsiz Ege adlı iki kısa filmyarışması, 60. Yılda Anılarla
Ege Üniversitesi’nin Öyküsü, 60 Akademisyen 60 Fotoğraf, Ege’nin 24 Saati başlıklı etkinlikler, vb
• Sportif etkinlikler: BeachVolley Turnuvası, Buz Hokeyi Yarışmaları, 60’ıncı Yıl Halk Koşusu, YelkenYarışları, vb.
60. Yıl boyunca gerçekleştirilecek pek çok etkinliği, sırası geldikçe tek tek birlikte göreceğiz.
60 yıllık bir tarih... Tecrübe kimsenin elimizden alamayacağı bir hazineyse 60 yıllık geçmişiyle kayda değer bir aka-
demik birikime ve kültürel zenginliğe sahip olan Ege Üniversitesi mensupları olarak bumirasın bilincinde olmak ve
kıymetini bilmek sorumluluğumuz vardır ve bizler bunun farkındayız.
Değerli Konuklar
Yükseköğretimin tüm dünyada küreselleşme sürecinden etkilendiği bilinmektedir. Günümüzde ulusal ölçekte ko-
numu ne olursa olsun üniversiteler giderek artan bir ölçüde küresel platformda bir yer edinme, tümalanlarda ulus-
lararası rekabete girme ve diğer ülke kurumlarıyla işbirliği yapma yönüne gitmektedirler. Bu gelişmeler yükseköğ-
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...29
Powered by FlippingBook