Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 11

11
okumalarıyla ve yeni sorunlarla başa çıkma kapasitesi gelişmiş üniversiteler olmaları
demektir.
Saygıdeğer Konuklar ve Değerli Meslektaşlarım
Bu ders yılında üniversitemizin kuruluşunun 60. Yılını kutlayacağız. Ege Üniver-
sitesi kuruluş felsefesini Türkiye Cumhuriyetinin temel politikasını oluşturan
modernleşme ve çağdaş dünyayla bütünleşme çabalarında bulan bir kilometre
taşıdır. TBMM’de 20 Mayıs 1955 tarihinde kabul edilen bir yasayla kurulmuş bu-
lunan Ege Üniversitesi Türkiye’nin modernleşme ve yüksek öğretim serüvenin-
de önemli bir dönemeçtir.
Ege Üniversitesi bir tarihtir. Kurumsal kültüründe öne çıkan eşitlik ve dayanış-
ma, özgürlük ve demokrasi, girişimcilik ve araştırıcılık, çağdaşlık ve modernlik,
liyakat ve bilimsellik değerlerini toplumsal sorumluluk çerçevesinde hayata
geçirme sürecini yansıtan bir tarihtir.
Kurucu hocalarının hiç birinin artık hayatta olmadığı ve 2015 yılında 60. Kuruluş
Yılını kutlayacak olan Ege Üniversitesi, dünyanın zirvedeki bazı üniversitelerine kıyasla göreceli
olarak yeni olsa da çocukluk ve gençlik çağını aşmış, kurumsal kimliği ve kültürü oturmaya başlamış bir üniver-
sitedir.
Pek çok fakültemizde Ege Üniversitesi mezunu olarak akademik kariyerine başlayan ve bugün emekli olmuş ho-
calarımız vardır. Yine pek çok bölümde öğrencileriyle meslektaş olarak birlikte çalışan hocalarımız vardır. Emeği
geçenleri bir kez dahaminnet ve şükranla anıyorum.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...29
Powered by FlippingBook