Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 10

10
koşullarda dünya üniversitelerinin büyük çoğunluğu stra-
tejik kararlarında, dünya sıralamasındaki yerlerini yükselt-
me yoluna gitmektedirler.
• Nihayet zirvedeki üniversitelerin diğer bir özelliği aynı za-
manda en eski üniversiteler olmalarıdır. Bunların hepsi de
en az 200 yaşındadır. Bu durum üniversiteler bakımından;
çocukluk ve gençlik çağını aşmış, akademik
olgunluğa erişmiş, kurumsal kimliklerini tesis
etmiş ve kurum kültürleri pekişmiş; kalıp-
lar içinde hapsolmadan çağın
meydan
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...29
Powered by FlippingBook